سخت‌گیری به همسر و فرزندانتان نداشته باشید

آیت‌الله العظمی مظاهری گفت: اگر انسان در امورى که شارع مقدّس اجازه داده، عقل پسند هم هست و با عرف مردم مسلمان نیز مغایرتى ندارد، سختگیرى کند و به تعبیرى عامیانه «مقدّس مآب» باشد، تأثیرى منفى به دنبال خواهد داشت.

0

سرویس خبر به دخت/

به گزارش به دخت به نقل از فارس ،حضرت آیت‌الله حسین مظاهری با اشاره به اینکه اگر می‌خواهید همسر و فرزندتان از نظر روحى سالم باشند،  باید در خانه سخت‌گیری و بهانه‌جویی نکنید اظهار کرد: در خانواده از منفى نگرى بپرهیزید، سعۀ صدر داشته باشید و با سختى‌هاى‏ زندگى و مصیبت‌ها مردانه مقابله کنید.

وی با تاکید بر اینکه مردان خانواده باید سعى کنند با همسر خود مطابقت و موافقت داشته باشند ادامه داد: در روایت می‌خوانیم «مرد به سبب اشتیاق و میل خانوادۀ خویش غذا مى‌خورد،  یعنى مرد در خوراک هم با خانوادۀ خویش هماهنگ مى‌شود و طعام مورد پسند آن ها را مى‌خورد.» این مطابقت در موارد دیگر نیز لازم است،  مثلاً تا جایی که خلاف شرع و خلاف عرف نباشد، به گونه‌اى لباس بپوشد که با علاقه همسرش مطابقت نماید و به شیوه‌اى تکلّم کند که او مى‌پسندد،  بنابراین، هر کدام از مرد و زن باید خود را با خانواده هماهنگ کند، از آن‌ها پیروى نماید، نه اینکه مغرورانه آن‌ها را به متابعت از خود فراخواند.

این مرجع عالی‌قدر جهان تشیع افزود: از این روایت درس می‌گیریم که نه تنها در خانه نباید سخت‌گیری و بهانه‌جویى‌کنیم، بلکه لازم است از خانوادۀ خود در چارچوب شرع و عقل، متابعت و با آنها موافقت نماییم تا موجب جلب محبت و ازدیاد صمیمیت و گسترش رفاقت در محیط خانه شویم.

رئیس حوزه علمیه اصفهان خاطرنشان کرد: اگر انسان در امورى که شارع مقدّس اجازه داده است، عقل پسند هم هست و با عرف مردم مسلمان نیز مغایرتى ندارد، سختگیرى کند و به تعبیرى عامیانه «مقدّس مآب» باشد، تأثیرى منفى به دنبال خواهد داشت، البته نباید فراموش شود که اگر در مقام موعظه و نصیحت باشیم و در اندیشه بیان مصالح و مفاسد هستیم، باید در جلوگیری اطرافیان از انجام گناهان و مکروهات، اصرار کنیم، ولى در مقام عمل نباید بر خانواده سخت بگیریم که اثرات نامطلوبى در پى دارد.

حضرت آیت‌الله العظمی مظاهری کفت: اگر همسر شما کار مکروهى را به جاى آورد، نباید با شدّت و خشونت از آن جلوگیرى کنید، چون ممکن است که این سخت‌گیری باعث بروز لجاجت شود و نه تنها نتیجۀ مطلوب گرفته نمى‌شود، بلکه اثر معکوس نیز خواهد داشت، برخى از تمایلات و خواسته‌هاى همسر و همچنین فرزندان، اگر در محیط خانه اشباع و برآورده شود، باعث پیش‌گیری از وقوع یک سلسله مفاسد در بیرون از منزل مى‌شود، بنابراین توصیه مى‌کنم که در خانه، مقدّس و متقی باشید، ولى هرگز «خشک» نباشید و از سخت‌گیری‌های بی‌مورد و بی‌جا در محیط خانه و در مورد همسر و فرزندان بپرهیزید.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: غالباً سخت‌گیری‌ها مطابق خواستۀ شرع مقدّس و عقل و عرف نیست، ما باید در جایى سخت بگیریم که خداوند تعالى سخت گرفته باشد،البته، آن هم هرگز به معناى خشونت و تندى نیست، بلکه منظور این است که در انجام واجبات و ترک محرمات، باید جدی و محکم بود، امّا جدیت باید بدون تندی و تنش و همراه با ملاطفت و مهربانی باشد تا اثر کند.

 /انتهای متن/