زنان و دختران در بسیاری از جوامع قربانی اشکال مختلف خشونت و تبعیض‌اند

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در کنگره سراسری انجمن علمی سرطان‌های زنان ایران، گفت: حق سلامت یکی از حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و مورد توافق و اجماع همه جوامع و فرهنگ هاست.

0

سرویس خبر به دخت/

به گزارش به دخت به نقل از ايسنا ،شهیندخت مولاوردی ضمن چند بعدی دانستن مسئله سلامت، افزود: اقدامات انجام شده برای ارتقای سلامتی باید به تمام جوانب سلامت فردی و اجتماعی توجه داشته باشد و زنان نیز در جامعه امروزی به واسطه داشتن نقش‌های چندگانه با شرایط ویژه‌ای مواجه هستند که با شناخت بهتر از مؤلفه‌های موثر به سلامت خود می‌توانند به نحو موثری به ارتقای سطح سلامت خانواده و جامعه کمک کنند.

وی با اشاره به اتخاذ رویکردی نوین از سوی سازمان جهانی بهداشت در راستای ارتقای سلامت زنان و دختران در سراسر جهان گفت: این سازمان اقداماتی در زمینه جنسیت، برابری و حقوق انسانی انجام داده است و بنا به اذعان سازمان جهانی بهداشت این رویکرد باید در تمامی فعالیت های آن انعکاس یابد.

وی افزود: در این میان همکاری های فنی، سیاست های مبتنی بر گفتمان، هنجارسازی و استانداردسازی و تقسیم وظایف و مسئولیت ها میان تمامی بازیگران در عرصه بین الملل مورد تأکید قرار گرفته است و از دولتها درخواست شده است در تمامی سیاستهای خود در زمینه سلامت به این موضوع کلیدی توجه نمایند.

مولاوردی با بیان اینکه بی‌تردید زن یا مرد بودن دارای آثار بسیار مهمی بر سلامت افراد است و این آثار می تواند ناشی از تفاوت‌های بیولوژیک یا تفاوتهای مربوط به جنسیت باشد، اظهار داشت: امروزه سلامت دختران و زنان به عنوان یکی از دغدغه ها و ملاحظات بسیار مهم در عرصه بین المللی است زیرا زنان و دختران در بسیاری از جوامع قربانی اشکال مختلف خشونت و تبعیض‌اند که ریشه در عوامل فرهنگی و اجتماعی دارد.

وی تقسیم نابرابر قدرت میان زن و مرد، هنجارهای اجتماعی به سبب کاهش فرصت های آموزشی و شغلی زنان، تمرکز انحصاری بر نقش باروری زنان و عدم توجه به دیگر ابعاد وجودی آنان و اعمال بالفعل یا بالقوه خشونت جسمی، جنسی و روانی علیه زنان و دختران به عنوان یکی از عوامل تهدیدکننده سلامت آنان را به عنوان برخی از عوامل اجتماعی برشمرد که زنان و دختران از آن ها محرومند.

وی گفت: نظام جامع ارتقای سلامت باید به ابعاد مختلف و فاکتورهای دخیل در سلامت زنان توجه لازم را داشته باشد تا زنان بتوانند با اتکای به آن از حقوق اجتماعی خود دفاع کنند.

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: علی رغم وجود آمارهای امیدوارکننده در حوزه سلامت زنان و شاخص‌های مرتبط، هنوز تا سطح ایده‌آل و مطلوب سلامت از نظر جسمی، روحی و معنوی و روابط اجتماعی به عنوان یک تعریف جامع از سلامت فاصله وجود دارد.

مولاوردی با تأکید بر توجه به عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر سلامت زنان و مسایلی از قبیل تئوری‌های توانمندسازی زنان و مداخله گروه‌ها و اقشار در این زمینه، گفت: در این نگاه توجه به خلاهای قانونی و حقوقی و شبکه‌های اجتماعی حمایتگر باید جایگاه ویژه‌ای داشته باشد، لذا برنامه‌ریزی و انجام اقدامات عملی در جهت تامین و ارتقای سلامت زنان با رویکردی جنسیتی و ایجاد فرصت‌های برابر برای آن ها راهکاری منطقی برای حل معضلات بهداشتی سلامتی زنان است.

وی با بیان اینکه در برنامه دولت یازدهم ارتقای سلامت از طریق هماهنگی و پایش مداوم مورد توجه قرار گرفته است افزود: موضوع سلامت زنان همواره از دغدغه متولیان امور زنان در تمامی دوره ها بوده است و برگزاری دوره های آموزشی، انجام پروژه های پژوهشی با همکاری مراکز علمی – پژوهشی و سازمان های غیردولتی انتشار کتب و مقالات مرتبط با موضوع سلامت و تدوین سند توسعه سلامت زنان در چارچوب ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز غربالگری سرطان پستان با اولویت زنان سرپرست خانوار با همکاری وزارت بهداشت، کمیته امداد و سازمان بهزیستی طی سال های 88 – 85، از جمله این اقدامات است.

معاون رییس‌جمهور با اشاره به اینکه برخورداری از سلامت حق همه انسان ها ست و سلامت، محور و پیش شرط تحقق توسعه پایدار است و در این میان زن محور سلامت خانواده و جامعه است، اظهار داشت: این معاونت از طریق تعامل با متولیان نظام سلامت و انجام حمایت‌های لازم، اجرای برنامه‌های مرتبط با سلامت زنان و به تبع آن خانواده را با اهدافی همچون ارتقای سطح پیشگیری در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی در دوره های مختلف عمر، ترویج سبک زندگی سالم، توانمندسازی و افزایش آگاهی های عمومی و شناسایی و کاهش تاثیرات منفی مؤلفه های تاثیرگذار بر حوزه سلامت در دستور کار خود دارد و عمیقاً بر این باور است که توانمندسازی زنان منجر به توانمندسازی کل بشریت می شود.