ˈزهره صفاتی مشاور امور فقهی معاون رییس جمهوری شد

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با صدور حکمی، مجتهده ˈزهره صفاتیˈ را به سمت مشاور امور فقهی خود منصوب کرد.

0

سرویس خبر به دخت/

به گزارش معاونت امور زنان و خانواده، ˈشهیندخت مولاوردیˈ در این حکم ابراز امیدواری کرد که صفاتی با بررسی و ارائه راهکارها و مشورت های لازم زمینه های تعامل جدی و مستمر با نهاد مرجعیت را فراهم کرده و در تحقق اهداف مورد نظر و رفع خلاءهای قانونی حقوق زنان این معاونت را همراهی کند.

مولاوردی موفقیت روزافزون صفاتی را در خدمت به ملت شریف، جامعه زنان و نظام جمهوری اسلامی از خداوند متعال مسئلت کرد.

/انتهای متن/