گسترش تعامل میان معاونت امور زنان و سازمان های مردم نهاد

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در اطلاعیه ای تقویت ارتباط و تعامل پویا میان این مرکز و سازمان های مردم نهاد را خواستار شد.

0

سرویس خبر به دخت/

به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده، این مرکز با هدف تحقق اهداف خود از تمام سازمان های مردم نهاد زنان وخانواده درخواست کرد، اطلاعات خود را حداکثر تا 20 آذر ماه برای این معاونت به شماره فکس 66710462 ارسال نمایند.

ارسال نقطه نظرات در خصوص تعامل با این معاونت، اعتبارات تخصیص یافته از طرف مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با درج سال و اهم فعالیت ها و اقدامات سازمان مردم نهاد طی سال های 90 تا 92 از جمله موارد درخواستی این معاونت است.

 /انتهای متن/