می نویسم کربلا

دلبر تاش ماتاوا، شاعر زن و پژوهشگر سنی مذهب تاجیک در قطعه شعری درباره شهدای کربلا می نویسد:

سرویس فرهنگی به دخت/
تقدیم به شهیدان کربلا

 «می نویسم: «آب»
اشک از دیده ام سر می زند.
می نویسم: «کربلا»
غم بر دلم از پشت، خنجر می زند.
می نویسم: «شام»
نیلی، جامه شب می شود.
می نویسم: «شام»
توفان در دلم چون خطبه های گرم زینب می شود.
/انتهای متن/