اولین مجری محجبه در تلویزیون ترکیه

شبکه تلویزیون دولتی ترکیه “تی.آر.تی “برای نخستین بار از یک بانوی محجبه به عنوان مجری استفاده کرد.

0

سرویس خبر به دخت/

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا، خانم ” فیضا چیغدم” مجری برنامه های شبکه تلویزیونی دولتی ترکیه روز گذشته با حجاب اسلامی در این شبکه تلویزیونی حاضر شد. 

 حضور خانم چیغدم با حجاب اسلامی در بخش خبری شبکه “تی.آر.تی.ترک”در رسانه های روز یکشنبه ترکیه بازتاب گسترده ای داشت. 

 خانم چیغدم اولین بانوی محجبه است که در شبکه تلویزیونی “تی.آر.تی “به اجرای برنامه پرداخت. 

 چند نفر از نمایندگان زن حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه نیز به تازگی با حجاب اسلامی در مجلس ملی ترکیه حضور یافتند. 

/انتهای متن/