۲۶ سال آشپزی یک زن سنی برای امام حسین(ع)

وی به مدت ۲۶ سال پی در پی برای امام حسین(ع) در مناسبت‌های عاشورا و اربعین در کسوت آشپزی خدمت کرده و با مشارکت و مساعدت فرزندانش مخارج خدمت به عزاداران حسینی را برعهده گرفته است.

0

 سرویس خبر به دخت/

  /انتهای متن/