اطمینان لازم برای حذف نشدن پست مشاوره بانوان داده شده است

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در تازه ترین اظهار نظر درباره حذف پست مشاوره از دستگاه ها و وزارتخانه ها گفته است: در آخرین مذاکرات حضوری وتلفنی ومکاتبات اداری با دولت، اطمینان لازم برای عدم حذف پست مشاوره بانوان از دستگاه ها و وزارتخانه ها داده شده است.

0

سرویس خبر به دخت/

به گزارش به دخت به نقل از مهر ، شهیندخت مولاوری در آخرین اظهارات خود در صفحه فیس بوک گفته است: روز گذشته جلسه‌ای با مشاوران امور زنان وزارتخانه‌ها و دستگاه های اجرایی داشتم که بالاتفاق نگران حذف این پست از ساختارهای سازمانی بودند و مطرح کردند هنوز بخشنامه ای که درسال 89 الزام به ایجاد این پست واختصاص 3پست ذیل آن کرده به تمام وکمال اجرا نشده است که مشمول گسترش بی رویه شده باشد!

این مشاوران اکثراً باحفظ سمت وبدون اشغال جایگاه خاصی انجام وظیفه می کردند وهرگز جایگاه شایسته خود را نیافته وحق حضور در جلسات شورای مدیران راهم نداشتند واینکه نامه های مرتبط با موضوع زنان وخانواده نیز گزینشی وسلیقه ای به آنها ارجاع می شده و حتی بخشنامه اخیر الصدور که طبق بند ج آن الزام مورد اشاره حذف شده است هنوز به آنها ارجاع داده نشده است.

در ادامه این دیدار اینجانب نیز برداشت خودم را از قسمت های مختلف بخشنامه وبه ویژه تذکر 3 مندرج در آن بیان کردم که به نظرم الزام مربوط به ایجاد این پستها درقالب “مشاور” برداشته شده واز دستگاه ها خواسته شده پیشنهادات خود را برای اصلاح ویا ایجاد هریک از واحدها یا پست های سازمانی به معاونت ذی ربط ارسال کنند.مجموعه مذاکرات حضوری وتلفنی ومکاتبات اخیرمان نیز دلالت براین دارد واطمینان لازم در عدم حذف این جایگاه ها داده شده است.

این موضوع اما به مصداق “از تو به یک اشارت از من به سر دویدن” عده ای انگار برای حذف سریع وفی الفور این جایگاه های نیم بند لحظه شماری می کردند وجالب اینکه شنیده ها حکایت از تسری این بخشنامه به استان ها هم دارد! وبرخی استانداران اقدام به حذف این پست ها ظرف یکی دو روز گذشته کرده اند.لذا به نظر می رسد شفاف سازی این موضوع از سوی معاونت ذیربط – باصدور بخشنامه مجدد،تذکر در دولت ویا مصاحبه – ضروری به نظر می رسد و دریکی از جلسات دولت هم خودم به آن اشاره داشتم.دراین جلسه هم از مشاوران خواسته شد خودشان به بررسی ایجاد ویا اصلاح واحد ویا پست سازمانی مطلوب پرداخته وپیشنهاد خود را ارائه کنند واز این فرصتی که پیش آمده نهایت بهره مندی را در تقویت وباز آرایی این جایگاه به عنوان بازوان اجرایی این معاونت داشته باشند .ماهم درکنارشان هستیم.

 /انتهای متن/