بانوی ورزشکار ایرانی رکوردشکنی کرد

یکی از بانوان ورزشکار تهران موفق شد با انجام ۲۶۱۶ حرکت صحیح دراز و نشست به طور مداوم و در مدت ۹۰ دقیقه رکورد جدیدی را در ایران به نام خود ثبت کند.

0

سرویس خبر به دخت/

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، مژده رفیع نژاد مربی ورزش منطقه شهران تهران توانست پس از ۹۰ دقیقه تلاش مداوم ۲۶۱۶ حرکت صحیح درازونشست را انجام دهد و با این رکورد بی نظیر نام خود را در کتاب ملی رکورد های فدراسیون ورزش های همگانی ایران به ثبت برساند.

ملیکا سادات شهاب نایب رییس بانوان کمیته ثبت رکوردهای ورزشی انجمن که به عنوان ناظر فدراسیون و یکی از ۴ داور خانم این رکورد گیری بود در این رابطه اظهار کرد: ثبت رکورد ها فقط مختص به آقایان نیست چرا که بانوان نیز سهم مهمی در ثبت رکورد های حرفه ای دارند کما اینکه سطح رکورد مژده رفیع نژاد بسیار نزدیک به رکورد آقایان است.

 /انتهای متن/