دردسر جديد درباره مرخصي زايمان براي پدران

پس از آنکه موضوع مرخصي ۲ هفته اي براي پدراني که صاحب فرزند مي شوند، توسط دولت دهم به تصويب رسيد و به دستگاه هاي مربوطه ابلاغ شد. مسئولان دولت يازدهم از توقف اجراي آن به دليل نبود اعتبار لازم و پيش بيني نشدن منابع مالي آن خبر دادند.

0

سرویس خبر به دخت/

پس از آنکه موضوع مرخصي ۲ هفته اي براي پدراني که صاحب فرزند مي شوند، توسط دولت دهم به تصويب رسيد و به دستگاه هاي مربوطه ابلاغ شد مسئولان دولت يازدهم از توقف اجراي آن به دليل نبود اعتبار لازم و پيش بيني نشدن منابع مالي آن خبر دادند و اکنون نيز يک نهاد نظارتي، با ارسال دستوري به وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي اعلام کرده است در صورتي که مادران شاغل نباشند، پدران حق داشتن اين مرخصي تشويقي را ندارند.

 /انتهای متن/