افزایش مرخصی زایمان در بلند مدت به ضرر زنان است!

معاون رئیس جمهور در امور زنان از افزایش تسهیلات زنان شاغل در برنامه هایش خبر داد گفت: افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه و کاهش ساعت کاری زنان نیازمند بررسی های کارشناسانه است تا منافع زنان برای اشتغال و حضور در جامعه آسیب نبیند.

0

 سرویس خبر به دخت/

به گزارش به دخت به نقل از جهان، شهیندخت مولا وردی در حاشیه مراسم معارفه اش که روز دوشنبه در سالن شهید بهشتی ریاست جمهوری برگزار شد در پاسخ به خبرنگار مهر درباره افزایش مرخصی زایمان و کاهش ساعتی کاری زنان توضیح داد: این طرح ها در دولت گذشته مطرح شده است و نیازمند بررسی های کارشناسانه است.

وی افزود: با افزایش مرخصی زایمان زنانه به 9 ماه تا آنجا که به ضرر حضور اجتماعی زنان نباشد موافقم. این لایحه اگر چه در کوتاه مدت به نفع زنان است ،اما در دراز مدت به ضرر حضور اجتماعی زنان و بحث اشتغال است.

وی ادامه داد: من معتقدم به جای ارائه چنین طرح هایی بهتر است تسهیلات زنان شاغل افزایش یابد و این موضوع را به عنوان یکی از برنامه هایم در دستور کار قرار می دهم.

وی درباره کاهش ساعت کاری زنان نیز توضیح داد: این طرح نیز نباید منجر به حذف زنان در بازار کار شود تا جایی که به حضور اجتماعی زن آسیب نرسد موافق هستم.

مولا وردی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه کدام یک از طرح های دولت دهم را در موضوع زنان ادامه می دهید گفت: قطعا مسیر طی شده را ادامه می دهیم اما سعی می کنیم جنبه های مغفول شده را در دستور کار خود قرار داده تا تعادل و توازن تا جنبه های مختلف زندگی زنان دیده شود.

وی درباره جنبه های مغفول مانده حوزه زنان گفت: ماده 230 حوزه های مختلفی از زنان را در بر می گیرد اما در دوره اخیر به یک یا دو مورد آن توجه شده است که ما سعی می کنیم نقش های چند گانه زنان را در اجتماع محقق کنیم.

 /انتهای متن/