۲۷۰ هزار برده جنسی در اروپا

بر اساس گزارش جدید پارلمان اتحادیه اروپا در کشورهای اروپایی ۸۸۰ هزار نفر به صورت برده در بخش های مختلف به فعالیت گرفته می شوند و ۲۷۰ هزار برده جنسی وجود دارد.

0

 سرویس خبر به دخت/

به گزارش به دخت  به نقل از عصر ايران “سی ان ان ترک” نوشت: کمیسیون ویژه (CRIM) پارلمان اروپا ضمن اعلام این مطلب افزوده است که در کل اتحادیه اروپا بیش از ۳۶۰۰ سازمان مافیایی و تبه کار وجود دارد که به کار تجارت انسان می پردازند و سود سالانه این سازمان ها از محل تجارت انسان سالانه رقمی معادل ۳۴ میلیارد دلار(۲۵ میلیارد یورو) است.

در این گزارش ضررهای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از تجارت انسان برای کشورهای اتحادیه اروپا و بودجه هایی که این کشورها برای مبارزه با این پدیده صرف می کنند سالانه بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

همچنین در این گزارش سود سالانه گروه های تبه کار که به کار تجارت اعضای بدن انسان و حیوانات اشتغال دارند سالانه ۱۸ تا ۲۶ میلیارد یورو و ضرر فعالیت این گروه ها بر اتحادیه اروپا ۲۹ میلیارد یورو برآورد شده است.

در این گزارش همچنین به موضوع پدیده رشوه در کشورهای اروپایی اشاره کرده و اعلام کرده ضرر ناشی از این پدیده بر کشورهای اروپایی سالانه رقمی معادل ۱۲۰ میلیارد یورو است.

بر اساس آمارها در جهان بیش از ۲۷ میلیون نفر به عنوان برده از سوی هزاران باند مافیایی قاچاق انسان به انجام کارهای پست و بردگی جنسی و .. واداشته می شوند.

بیشتر کسانی که به عنوان برده جنسی به کشورهای غرب اروپا منتقل می شوند از روسیه ،اوکراین و برخی کشورهای شرق اروپا هستند.

بخش هایی از این گزارش را روز گذشته هفته نامه اشپیگل آلمان منتشر کرده است و قرار است کمیسیون پارلمان اروپا در ۲۳ اکتبر این گزارش و توصیه های درون آن به کشورهای اروپایی را منتشر کند.

 /انتهای متن/