عروس امام به دانشگاه آزاد رفت

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی بر استفاده از بانوان فرهيخته در سطوح مختلف مديريتي دانشگاه آزاد اسلامي تاكيد كرد و گفت: درصدد هستيم براي توسعه كيفي دانشگاه و رسيدن به سند چشم انداز دانشگاه از بانوان توانمند در سطوح مديريتي دانشگاه آزاد اسلامي بهره ببريم.

0

سرویس خبر به دخت/

به گزارش به دخت به نقل ازجهان  ، حمید ميرزاده در نشستي با جمعي از بانوان فرهيخته و دانشگاهي كشور افزود: در حال حاضر حدود يك ميليون و ۵۸۲ هزار و ۳۸۱ نفر در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول به تحصيل هستند كه از اين تعداد ۶۰۹ هزار و ۴۵۲ نفر از آنان یعنی ۴۰ درصد را بانوان تشكيل مي دهند، همچنين از تعداد ۲۸ هزار و ۶۸۳ نفر عضو هيات علمي هفت هزار و ۴۴ نفر از آنان یعنی ۲۵ درصد بانوان هستند.

ميرزاده با بيان اين كه وضعيت مديريتي خانم ها متناسب با وضعيت حضور ایشان در دانشگاه نيست، افزود: متاسفانه از کل واحد های دانشگاه آزاد اسلامي تنها، يكي از واحدهای دانشگاه توسط یکی از بانوان مدیریت می شود.

وي با بيان اين كه عدم حضور زنان در مسئوليت هاي مديريتي و اجرايي بايد ريشه يابي شود، افزود: در حال حاضر ۶۱ واحد یا مرکز دانشگاهي وجود دارد كه هنوز روساي آنها تعيين نشده اند و ما مي توانيم از ميان بانوان فرهيخته فرد مناسب را براي تصدي اين مسئوليت ها انتخاب كنيم.

در اين جلسه همچنين دكتر فاطمه طباطبايي عضو شوراي سياستگذاري مركز فرهنگي دانشگاهي امام خميني گفت: پيشنهاد مي كنم كميته اي متشكل از بانوان فرهيخته دانشگاه آزاد اسلامي در راستاي توسعه كيفي و ارتقاي سطح علمي دانشگاه آزاد اسلامي تشكيل شود.

در ادامه اين جلسه مقرر شد تا از ميان بانوان دانشگاهي و فرهيخته دو نفر براي عضويت در شوراي راهبردي اقتصاد دانش بنيان نیز معرفي شوند.

در اين جلسه دكتر فاطمه طباطبايي عضو شوراي سياستگذاري مركز فرهنگي دانشگاهي امام خميني، دكتر پيشگاهي فرد دانشيار رشته جغرافياي سياسي و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر اباذري دانشيار واحد تهران شمال در رشته علم اطلاعات و دانش شناسي، دكتر بهشتي عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات، دکتر احمدي پور دانشيار دانشگاه تربيت مدرس در رشته جغرافياي سياسيي، دکتر احراري مدرس اديان و عرفان، دكتر خديجه آرين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، دكتر پاكيده پزشك عمومي و زهرا صدر اعظم نوري مدرس واحد تهران غرب حضور داشتند.

 /انتهای متن/