همسران باوفای ايرانی در طواف

شايد و قطعا هيچ كس به اندازه همسران جانبازان؛ از خودگذشتگي، با وفايي و صبر به جامعه به ارمغان ندهد. اينان با عشق جواني و تمام عمر خود را به پاي اين شيردلان بر ويلچر نشسته قرباني مي‌كنند.

0

 سرویس خبر به دخت/

 

 /انتهای متن/