نمایندگان زن مجلس عربستان خواهان صدور مجوز برای رانندگی زنان شدند

سه زن از اعضای مجلس شورای سعودی با تقدیم لایحه ای به مجلس خواستار دادن حق رانندگی به زنان شدند.

0

 سرویس خبر به دخت/

به گزارش به دخت به نقل از شفقنا« لطیفه شعلان» از اعضای مجلس شورای عربستان گفت: لایحه ای با عنوان «حق زن در رانندگی بر اساس قوانین شرعی و نظام های عبور و مرور» تقدیم شد.
وی تاکید کرد: زن عربستانی توانایی های زیادی دارد، در علوم و فیزیک و پزشکی رتبه های زیادی کسب کرده و مسوولیت هایی در سازمان ملل دارند اما با تمام این ها از انجام ساده ترین حق محروم است.
عربستان تنها کشوری است که زنان در آن از داشتن حق رانندگی محروم هستند, مجلس شورای این کشور دارای 150 عضو است که 30 نفر از آن ها زن هستند.
مجلس سعودی قدرت قانون گذاری ندارد و تنها به دادن پیشنهاد در مورد سیاست های عمومی به دولت اکتفا می کند.

 /انتهای متن/