زنان تکفیری که علیه نیروهای بشار اسد می جنگند

رویترز تصاویری از زنان تکفیری که علیه نیروهای بشار اسد در سوریه می جنگند منتشر کرده است..

3

سرویس خبر به دخت/

این زنان عضو ارتش آزاد سوریه و گروه مادر عایشه هستند.

 

 

/ انتهای متن/