۱۳ زن به مجلس اقليم كردستان عراق راه يافتند

از مجموع ۳۴ زن نامزد شده در چهارمين دوره انتخابات پارلمان منطقه كردستان عراق ،۱۳ نفر موفق به كسب راي و ورود به اين مجلس در دوره آينده شدند.

0

سرویس خبر به دخت/

به گزارش خبرنگار اعزامي ايرنا به شمال عراق، كميسيون مستقل انتخابات عراق پس از اعلام نتايج قطعي انتخابات چهارمين دوره مجلس اقليم كردستان اعلام كرد: از مجموع ۱۱۱ نماينده پيروز دوره آتي مجلس، ۱۳ نفر را نمايندگان زن تشكيل مي دهند.

مدير امور زنان در اقليم كردستان عراق در اين خصوص گفت: راهيابي و انتخاب ۱۳ نماينده زن از سوي مردم اين منطقه، نشان دهنده اعتماد بيشتر مردم به زنان است و اين يك پيروزي براي زنان كردستان محسوب مي شود.

پخشان زنگنه افزود: زنان در دوره آينده مجلس اقليم حضوري پر رنگ و نقشي موثر و غير قابل انكار خواهند داشت و براي تحقق برنامه هاي حوزه زنان تلاش مي كنند.

وي تاكيد كرد: نمايندگان زن براي راهيابي به مجلس اقليم كردستان هر يك بيش از ۱۹ هزار راي بخود اختصاص داده و از مردم براي اين حضور راي اعتماد گرفتند.

/انتهای متن/