ازدواج سرپرست و فرزند خوانده موجب عدم تمایل زنان به گرفتن فرزند دختر می‌شود

یک فعال حوزه زنان گفت: ازدواج سرپرست و فرزندخوانده باعث عدم تمایل زنان متأهل به گرفتن فرزندخوانده دختر می‌شود و هم‌چنین موجب بر هم زدن امنیت روحی زنان در خانواده‌هاست.

0

سرویس خبر به دخت/

توران ولی مراد در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس گفت: تبصره ماده 27 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در اولین مصوبه از این قرار است که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعداز آن بین سرپرست و طفل ممنوع است.”دومین مصوبه مجلس تبصره ماده 27 را این گونه تغییر داده است که “ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر این که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد.”

ولی مراد افزود: مشکل این است مصوبه‌ای که مرداد 91 مجلس برای شورای نگهبان می‌فرستد نوشته شده است که این کار ممنوع است اما دومین مصوبه که در اسفند نوشته شده است این مصوبه را تغییر داده و آمده است با اجازه دادگاه صالحه سرپرست می‌تواند با فرزندخوانده ازدواج کند.

ولی مراد اظهار داشت: تبصره ماده 27 راه را باز می‌کند تا پدرخوانده با طفل تحت سرپرستی خود ازدواج کند که هیچ عقل و منطقی آن را نمی‌پذیرد درست است که نوشته شده است با اجازه دادگاه صالحه اما یک طفل کوچک که حتی فیزیک بدنی او شرایط ازدواج را به او نمی‌دهد اگر منظور این تبصره بعد از سن بلوغ و قانونی بوده است که دیگر طفل تحت سرپرستی به حساب نمی‌آید و جای تأسف دارد که در این تبصره آمده است حتی در دوره حضانت، یعنی زیر 9 سالگی که حتی شرایط فیزیکی بدن این طفل اجازه ازدواج به او نمی‌دهد.

این فعال حوزه زنان افزود: در این مصوبه کلمه بچه به فرزندخوانده تغییر کرده است اما طبیعی است کسی که تحت سرپرستی است طفل است و این‌ تغییرات به هیچ وجه قابل قبول نیست.

ولی مراد تصریح کرد: من در نامه‌ای به الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور از وی خواستم تا به این موضوع رسیدگی کند چراکه اگر این تبصره به قانون تبدیل شود باعث عدم تمایل زنان متأهل به گرفتن فرزندخوانده دختر و بر هم زدن امنیت روحی زنان در این خانواده‌ها و شکستن قبح اجتماعی آن می‌باشد.

 /انتهای متن/