سوءاستفاده جنسی از کودکان را قانونی نکنیم

با دکتر شهین علیایی زند روان شناس، عضو هیات علمی دانشکده روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و بنیانگذار موسسه پیشگیری از آزار جنسی کودکان و نوجوانان گفت و گویی داشتیم در مورد لایحه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده که این روزها در دست تصویب شورای نگهبان است:

0

 سرویس اجتماعی به دخت/

–  نظرتان در مورد لایحه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده چیست؟

–  به نظر من ابعاد واقعی موضوع اصلا برای تصویب کنندگان این لایحه روشن نیست. یعنی آنها متوجه نیستند که چنین قانونی می تواند سوءاستفاده جنسی از کودکان را قانونمند کند.

در واقع از نظر روان شناختی این لایحه زمینه تنش، سوءظن و بدبینی و مخدوش شدن نقش ها را در خانواده فراهم می کند. چون هر کس در خانواده اول باید نقشی تعریف شده داشته باشدو هویتش معلوم شود و موقعیتی روشن داشته باشد تا بتواند نقش های خود را مثلا نقش پدری یا مادری را خوب ایفا کند. آیا ممکن است کسی در عین اینکه نقش مادری یا پدری برایش تعریف شده، همسر هم بشود؟ این بلاتکلیفی برای خود فرد باعث تنش و عدم ثبات در محیط خانواده می شود. با تصویب چنین قانونی رابطه والدی- فرزندی مخدوش می شود. در این صورت آیا تعلیم و تربیت و ایجاد یک حریم امن برای بچه و داشتن یک رابطه عاطفی سالم و سازنده با او ممکن است ؟

–  فکر می کنید تصویب این قانون چه عواقبی برای خانواده ای که کودکی را به فرزند خواندگی پذیرفته، ببار می آورد؟

–  متاسفانه چنین قوانینی می تواند از روز اول که این کودک پا به یک خانواده گذاشت، تخم بدبینی و سوءظن را درفضای خانواده بپاشد. یعنی خانواده ای که باید آسودگی و امنیت را برای این بچه در این دنیای پرتنش و ناامن فراهم کند، خودش دقیقا کانون تنش و مملو از سوءظن می شود.در این صورت آیا خانواده می تواند آن کارکرد آرامش را برای کودک داشته باشد؟ به نظر می رسد اگر به فرزند خوانده به چشم کسی که می شود با او ازدواج کرد نگاه شود ، حریم ها در خانواده شکسته می شود  و اخلاقیات در محیط خانه از میان می رود. اخلاقیات یعنی تعریف  حریم ها. در خانواده رابطه بین افراد را همین حریم ها تعیین می کند. با وجود چنین قانونی این حریم ها یا خُرد می شود یا مبهم و نامشخص می گردد. در چنین محیطی اصلا تعلیم و تربیت شکل نمی گیرد، چون پایه و چارچوبی برای این تعلیم و تربیت نمانده است و راه  برای هر نوع آموزش اخلاقی در خانواده بسته می شود. چون ما اصل حریم ها را از میان برداشته ایم. د ر این صورت طبیعی است که خانواده نمی تواند نقشی هم در استحکام شخصیت کودک داشته باشد.

 

–  به عنوان یک فعال در دفاع از حقوق کودکان و مبارزه با سوءاستفاده جنسی از آنها، فکر می کنید که این قانون ممکن است بنوعی راه هایی برای استفاده ازفرزندخوانده ها مخصوصا دخترها باز کند؟

–  صددرصد، من که عمری را در مسیر مبارزه با سوءاستفاده جنسی از کودکان گذرانده ام، از این نگرانم که مبادا با تصویب چنین قانونی، این سوءاستفاده رنگ قانونی بگیرد ! ما باید توجه داشته باشیم که متاسفانه همین الان هم بیش از 85 درصد از سوءاستفاده های جنسی از کودکان در محیط خانواده اتفاق می افتد. پیشنهاددهندگان این قانون فکر کرده اند که اگر این قانون تصویب شود، بعد از این ما شاهد چه مشکلاتی در خانواده برای فرزندخوانده ها خواهیم بود؟

نهایتا من انتظار دارم که همه دلسوزان آگاه دست به دست هم بدهند و مانع تصویب این قانون شوند.

 /انتهای متن/