مخصوص زنان مجرد بالای 30 سال

مدیرکل امور مجلس سازمان بهزیستی کشور گفت: در ماده 5 بند ج لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست آمده است: دختران و زنان بدون شوهر در صورتی که حداقل 30 سال سن داشته باشند و دارای شرایط ویژه منحصر حق سرپرستی اناث راخواهند داشت.

0

سرویس خبر به دخت/

به گزارش به دخت به نقل از فارس لایحه حمایت از کودکان و نوجوان بی‌پرسرپرست و بدسرپرست پس از گذراندن جلسات متعدد بین نمایندگان مجلس (کمیسیون اجتماعی) ،شورای محترم نگهبان و سازمان بهزیستی کشور به تصویب رسید.لایحه اشاره شده دارای 38 ماده است که پس از مطرح شدن لایحه، شورای نگهبان به 6 ماده از آن ایراد گرفت.

پس از مشخص شدن ایرادت شورای نگهبان، سازمان بهزیستی اقدام به رفع ایرادات کرد و در نهایت 5 ایراد از 6 ایراد شورای نگهبان را بر طرف کرد.

زهرایی گفت: در نهایت و پس از برگزاری جلسات متعدد یک ایراد گرفته شده هم بر طرف شد و در نهایت لایحه حمایت از کودکان و نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست به تصویب رسید.

وی با اشاره به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست و ایراد گرفته شده از سوی شورای محترم نگهبان افزود: در ماده 22 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست آمده است پس از حکم قطعی سرپرستی مفاد از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوطه ابلاغ می‌شود و اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک و یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند.

زهرایی گفت: همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک و یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن قید نماید.

زهرایی بیان داشت: ماده 22 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست دارای سه تبصره است.

مدیرکل امور مجلس بهزیستی تصریح کرد: در تبصره یک لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست آمده است: اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را در پرونده وی حفظ نماید.

وی گفت: در تبصره 2 قید شده است کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می‌تواند پس از رسیدن به سن 18 سالگی تقاضای صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد درخواست خود وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی از اداره ثبت احوال بنماید.

زهرایی تاکید کرد: در تبصره سوم ماده 22 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست آمده است اجرای این ماده به موجب ایین‌نامه‌ای است که بوسیله سازمان ثبت احوال و با همکاری بهزیستی تهیه می‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم‌ الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

مدیرکل امور مجلس سازمان بهزیستی کشور گفت: در ماده 5 بند ج لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست آمده است: دختران و زنان بدون شوهر در صورتی که حداقل 30 سال سن داشته باشند و دارای شرایط ویژه منحصر حق سرپرستی اناث خواهند داشت.

/انتهای متن/