سلام پاییز

روزاول مهر، صبح زود بیدارمی‌شوم. دلم هوای جنگل می‌کند و مراتا ناژوان* می‌برد. پیش ازمن دخترکی آمده؛ بازیگوش و شاد. به‌اوخیره‌م ی‌شوم. برگ‌های زرد را یکی یکی برمی‌دارد و توی دست‌هایش جمع می‌کند. باد برگ‌ها را ازدست دخترک فوت می‌کند. دخترک به باد می‌خندد. می‌خندم. نزدیک می‌روم و سلام می‌کنم. می‌خواهم سربه سرش بگذارم تا ببینم خیالباف‌ترمنم یا او. می‌گویم:«اسمت پریاست. من می‌دونم…»

0

سرویس اجتماعی به دخت؛اکرم ادیبی/

باچشم‌هایی که بین عسل ومس وقهوه مردد هستند، نگاهم می‌کند. چشمک می‌زند، روبرمی‌گردان و مشغول کارخودش می‌شود. برگ‌ها را زیرورو می‌کند. دورتنه درخت‌ها چرخ می‌خورد و زیرلب تک مصرع شعری را می‌خواند بر وزن سبحان‌الله**…

بلندمی‌گویم:«من راببین! دخترمنم ی‌شوی؟دختری که اسمش راگذاشته‌ام پریا؟می‌آیی با هم خاله‌بازی کنیم؟»مثل برق می‌دود. فکرمی‌کنم چند تا اول مهرگذشته ازوقتی که من هم این قدر سبک بودم؟ و این ‌قدر سریع می‌دویدم؟ با این روسری سبز و چادرمشکی چقدرشبیه پریا هستم که دلم می‌خواهد هم‌بازی‌اش شوم؟
به درخت‌های رنگ‌رنگ نگاه می‌کنم. هنوزبعضی‌شان برگ سبز دارند. سرم را روبه بالاترین شاخه‌ها می‌گیرم. باوجود این چنارهای بلند چقدر زمین به آسمان چسبیده و چقدرفاصله‌ای نیست…
وهمین پریا چقدرآسمان وزمین را بهم دوخته است. خودش روی زمین است وموهای روشنش توی آسمان موج می‌زنند. دلم می‌خواهد بی‌خیال دنبالش بدوم. به اون می‌رسم اما می‌دوم. برگ‌های پنجه‌ای خشک زیرپایم خش خش می‌شکنند. باد به صورتم دست می‌کشد. خوش به حال چنارها و باد و پریا و من!
می‌ایستم ونفس‌نفس می‌زنم که یک ‌دفعه صدای شعرخواندن دسته‌جمعی به گوشم می‌رسد:«بازآمد بوی ماه مدرسه…» سرم رابه طرف صدا برمی‌گردانم. شکوفه‌ها با مقنعه صورتی توی سرویس مدرسه نشسته وشیشه ماشین را تا ته پایین کشیده‌اند. یکی که ازهمه ریزه‌تراست به طرف ناژوان اشاره می‌کند. شاید به من اشاره می‌کند و یا شاید به پریا. یکی‌شان می‌خندد و جای خالی دندانش نمایان می‌شود. بچه ‌دبستانی‌ها دست می‌زنند ویک‌صدا می‌گویند:«پاییزه و پاییزه…»  سرویس مدرسه دور می‌شود و بقیه شعرشان را باد می‌برد.
برمی‌گردم به طرف درخت‌ها که بوی گیسوی پریا را می‌دهند. می‌گویم:«سلام پاییز!»
* جنگل کوچک شهراصفهان
** آیه 1 سوره حدید: سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ وَ هُوَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
/انتهای متن/