نمایشگاه زن و تولید ملی

سومین نمایشگاه زنان و تولید ملی با رویکرد نمایش توانمندی‌های فرهنگی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار از بیست و ششم شهریور ماه تا دوم مهرماه در بوستان گفتگو برگزار می‌شود.

0

سرویس اجتماعی به دخت؛ کوثر توسلی/

/انتهای متن/