اردوی بانوان روئینگ تمدید شد

اردوی تیم ملی روئینگ دختران جوان تا 9 مهر ماه تمدید شد.

0

سرویس خبر به دخت/


سومین اردوی آمادگی تیم ملی روئینگ بانوان جوان ایران که قرار بود تا 25 شهریور ماه باشد تا 9مهرماه تمدید شد.
تیم ملی روئینگ دختران جوان ایران خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک جوانان آماده می‌کند.
مسابقات روئینگ قهرمانی دختران آسیا اواخر مهرماه برگزار می‌شود.
غزاله فیروزی، هدیس حبیبی، مریم امیدی پارسا، یاسمن ثبوت، آستیاژ آزاد‌مهر ، طاهره ‏حضوری، مریم کرمی و الیکا افشاری 8 بازیکن حاضر در این اردو هستند.
نسیم بن‌یعقوب مربی و سیمین ‏خیاطی افشار به عنوان دستیار مربی هدایت تیم ملی روئینگ بانوان جوانان را بر عهده دارند.
این اردو در سد شهرچای ارومیه برگزار می‌شود.

منبع: ايسنا/ انتهای متن/