صندلی معاون زنان ریاست جمهوری در جلسات دولت همچنان خالی است

دولت جدید نزدیک به دو ماه است که کار خود را آغاز کرده ،اما هنوز نماینده زنان در دولت یازدهم انتخاب نشده است و صندلی معاون زنان ریاست جمهوری در جلسات دولت همچنان خالی باقی مانده است.

2

 سرویس خبر به دخت/

به گزارش به دخت به نقل از فارس یکی از مهمترین وعده‌هایی که در آغاز دولت یازدهم داده شد توجه به موضوعات زنان و ارتقای جایگاه زنان در جامعه بود و حتی راه‌اندازی وزارت زنان وعده‌ای بود که با واکنش‌های مخالف و موافق زیادی روبرو شد.

با اینکه دو ماه از آغاز کار دولت یازدهم می‌گذرد ،اما هنوز اولین گام در راه ارتقای زنان یعنی انتخاب معاون امور زنان ریاست جمهوری برداشته نشده است و کارهایی که در روزهای پایانی دولت دهم به تصویب رسید برای اجرایی شدن منتظر تصمیم رئیس جمهور است.

این در حالی است که نمایندگان زنان در خانه ملت و رئیس بسیج جامعه زنان بر لزوم توجه بیشتر به امور زنان در دولت یازدهم تأکید دارند.

رئیس بسیج جامعه زنان گفت: با توجه به صحبت‌هایی که از سوی رئیس‌جمهور در حوزه زنان مطرح شده بود، انتظار داریم توجه بیشتری به این حوزه شود.

وی با انتقاد از اینکه هنوز رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری انتخاب نشده است، گفت: بسیج جامعه زنان و شورای فرهنگی اجتماعی زنان گزینه‌های خود را برای ریاست مرکز زنان به رئیس جمهور ارائه داده‌اند اما هنوز تصمیمی از سوی وی گرفته نشده است.

فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز  گفت: ما در تیرماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری اولویت‌های فراکسیون زنان و خانواده را به رئیس جمهور دولت یازدهم ارائه کردیم و با پیوست چند نفر از زنان با تجربه و خبره در حوزه زنان را به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم تا در کابینه دولت یازدهم از این افراد استفاده شود.

درحالی که هر روز گزینه‌های جدیدی به جمع گمانه‌زنی‌های ریاست مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اضافه می‌شود ،اما هنوز رئیس جمهور تصمیمی در این خصوص نگرفته است و کارهای مهمی مانند لایحه تأمین امنیت زنان بر زمین مانده است و در جلسات دولت نماینده‌ای از زنان حضور ندارد تا بتواند در جهت احقاق حقوق زنان و ارتقای جایگاه آنها گامی بردارد.

 /انتهای متن/