فتوای حضرت آیت الله خامنه ای درباره مهریه

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به پرسش شفقنا درباره مهریه پاسخ داده اند.

0

سرویس خبر به دخت/

به گزارش به دخت به نقل از شفقنا، متن پرسش مطرح شده و پاسخ این مرجع تقلید شیعیان به این شرح است:

1- با توجه به اینکه در شرع مقدس آمده که پرداخت مهریه از سوی زوج به زوجه عندالمطالبه است، آیا تعیین مهریه‌های سنگین که ازدواج جوانان را دچار صعوبت می‌نماید، به لحاظ شرعی مجاز است یا خیر و چه حکمی دارد؟

2-ا ز آنجایی که در عرف جامعه بسیاری از زوجات مهریه خود را مطالبه نمی‌نمایند، در میان برخی خانواده‌ها رایج شده که به منظور توجیه تعیین مهریه‌های سنگین، عبارت “چه کسی مهریه را داده و چه کسی گرفته؟!” را به کار می‌برند و به نوعی پرداخت و مطالبه مهریه را در تردید قرار می‌دهند. نظر به قطعی بودن حق زوجه در مطالبه مهریه، آیا به کار بردن این عبارت در زمان تعیین مهریه، در عقد ازدواج خدشه وارد می‌نماید یا خیر و از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

پاسخ حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای:

میزان مهریه بستگی به توافق طرفین دارد و در شرع مقدس اسلام سفارش به تقلیل آن شده و مهرالسنه مستحب است و عبارت مذکور موجب خدشه در صحت عقد ازدواج نمی شود.

 /انتهای متن/