صدها تلفن به پلیس برای اقدام عجیب یک شرکت تبلیغاتی

اقدام عجیب یک شرکت تبلیغاتی موجب صدها تلفن به پلیس شد.

0

سرویس خبر به دخت/

صدها تلفن به پلیس برای اقدام عجیب یک شرکت تبلیغاتی  - زن ربوده شده!

به گزارش شفقنا از دیلی میل یک شرکت تبلیغاتی در تکزاس برای متقاعد کردن مردم به هنر تبلیغات و متفاوت و موثر بودن فعالیت هایش اقدام به شیوه های غیر معمول در طراحی پوستر کرد.
این شرکت تبلیغاتی در آخرین اقدام خود تصویر زنی را بر روی وانت یکی از کارکنانش قرار داد. تصویر به گونه ای طراحی شده که در نگاه اول زنی دست و پا بسته و ربوده شده را به تصویر می کشد.
همین اقدام سبب شد که صدها تلفن به پلیس ردباره ردیابی این وانت زده شود.
در مدلی دیگر این شرکت سربازی را در حالی که مسلسلی به سوی مردم نشانه رفته است به تصویر کشیده است.
مدیر این شرکت از اقدام خود دفاع می کند اما بسیاری از مردم آن را روشی نامتناسب ارزیابی کرده اند اما برخی معتقدند هدف خبرسازی بوده که این شرکت در انجام آن موفق بوده است.
منبع: شفقنا/ انتهای متن/