نظر ستاره هنری و تازه‌مسلمان فرانسوی نسبت به حجاب

ستاره هنری و تازه‌مسلمان فرانسوی:پوشش اسلامی برای يك زن مسلمان وسيله ثبات شخصيت، نگهدار و حافظ او و مايه افتخار وی تلقی می شود. «ملانی جئورجيدز»، معروف به ديامس، ستاره هنری و تازه‌مسلمان فرانسوی، ضمن گزارشی ديد عموم مردم فرانسه نسبت به حجاب را منفی ارزيابی و از اين بابت انتقاد كرد.

0
 سرویس خبر به دخت/
اين شخصيت تازه‌مسلمان تصريح كرد: تصور عمومی مردم فرانسه نسبت به حجاب بدبينانه و منفی است و اين در حالی است كه پوشش اسلامی برای يك زن مسلمان وسيله ثبات شخصيت، نگهدار و حافظ او و مايه افتخار وی تلقی می شود.
وی افزود: من تاكنون با حجاب به كشورهای بسياری سفر كرده‌ام. اما اين‌گونه دريافته‌ام كه نگاه نسبت به حجاب در خارج از فرانسه كاملا با آن چه در درون اين كشور وجود دارد، متفاوت است. در كشورهای ديگر با پذيرش بيشتری نسبت به ساير اديان برخورد می‌شود.
ديامس در ادامه خاطرنشان كرد: حجاب برخاسته از حيای يك زن مسلمان و نشان دهنده تمايل او به پاكدامنی است.
اين ستاره سابق هنری فرانسه از رواج ارزش‌های ضد و نقيض در جامعه مدرن امروزی ابراز نگرانی كرد و گفت: من برای جوانانی كه عشق به جلوه‌گری و مشهور شدن تمام وجودشان را احاطه كرده، به شدت نگران هستم و آنان را به معنويت و ارزش‌های متعالی دعوت می‌كنم.
يادآور می شود، ديامس ستاره مشهور فرانسوی است كه چندی پيش با روی آوردن به دين مبين اسلام و انتخاب شجاعانه حجاب اسلامی زندگی جديدی را برای خود رقم زد. وی در نظرسنجی‌ها به عنوان شخصيت سال 2013 انتخاب شد و از اين بابت از طرفدارانش تشكر كرد.
منبع  : ايكنا/ انتهای متن/