انتقام دیدنی مردی از یک زن

مرد چینی که در یک رستوران به جان زنی افتاده بود و او را کتک زده بود بعد از محاکمه محکوم به پرداخت جریمه ۱۰ هزار یوآن معادل ۶ میلیون تومان به آن زن شد. او که نمی توانست ببیند این پول به راحتی در اختیار آن زن قرار بگیرد تصمیم گرفت که آن را به صورت پول خرد در اختیارش قرار دهد. برای شمارش این پول بانک مجبور شد ۱۸ نفر را به مدت ۸ ساعت در اختیار بگیرد.

0

سرویس خبر به دخت/

/انتهای متن/