زنان اماراتی با پوشش اسلامی موج سواری کردند

این اقدام در سواحل دبی صورت گرفته و هزاران تماشاگر را به خود جذب کرد زیرا اقدامی بی سابقه بوده و اولین بار است که در یک کشور عربی زنان مسلمان چنین کاری می کنند.

0

 سرویس خبر به دخت/

 انتشار تصاویر موج سواری زنان اماراتی با عباهای زنانه که پوشش اسلامی این کشور به شمار می رود، در فضای مجازی، توجه کاربران و افکار عمومی جهان عرب و جهان اسلام را برانگیخته است.

این اولین باری است که در کشور امارات متحده عربی، زنان مسلمان با رعایت پوشش اسلامی، برای تفریح موج سواری می کنند.
این اقدام در سواحل دبی صورت گرفته و هزاران تماشاگر را به خود جذب کرد زیرا اقدامی بی سابقه بوده و اولین بار است که در یک کشور عربی زنان مسلمان چنین کاری می کنند.
منتشر کنندگان این تصاویر، با هدف تبلیغ حجاب اسلامی، خطاب به کاربران نوشته اند: حجاب اسلامی جلوی دست و پای شما را نمی گیرد و مانع فعالیت های مختلف نمی شود از همین رو می بینید که زنان اماراتی با حجاب و پوشش اسلامی حتی موج سواری می کنند.
در همین حال برخی از کاربران این اقدام زنان اماراتی را مورد انتقاد قرار داده و آن را اقدامی غیر اسلامی دانستند. این کاربران معتقدند موج سواری با چنین پوششی موجب توهین به حجاب و پوشش اسلامی می شود.

منبع: قدس آنلاين/ انتهای متن/