اعتراض مردان برزیل به سفر پاپ با پوشیدن کفش های پاشنه بلند

مردان برزیلی در ریو دو ژانیرو با پوشیدن کفش های پاشنه بلند اعتراض هنری خود به سفر پاپ به کشورشان و بازدید او از سواحل برزیل را اعلام کردند. پاپ فرانسیس در اولین سفر خارجی خود به برزیل رفته و حدود یک هفته در آنجا اقامت خواهد داشت. برزیل بزرگ ترین جمعیت کاتولیک جهان را دارد و بیش از یک میلیون نفر در انتظار دیدار پاپ بوده اند.

0

سرویس خبر به دخت/

/انتهای متن/