مرا در دریای بیکران رحمت رمضان غرق کن

باران همیشه رحمت است، اما در رمضان که ببارد، می تواند همه مان را غرق رحمت کند، بشرط اینکه رمضانی باشد.

0

 

سرویس فرهنگی به دخت؛ باران/

باران دلش گرفته است بانو

انگار حتی باریدن هم چاره کار نیست!

تا به حال به گرفتن دل باران اندیشیده ای؟

همیشه در خاطر ما دل آسمان گرفته و باران باریده است

حالا تو بگو باران کجا ببرد اینهمه بغض و دلشکستگی را…..

خدایا اگر تو نبودی

اگر صدایت نبود

اگر آغوشت نبود

اگر این بهانه های همیشگی ات نبود

رجب شعبان و حالا رمضان

باران اینهمه اشک و دلتنگی را بر سرشانه های که می ریخت    ؟!!

بار الاها مرا دریاب

نمی دانم حکمت بخل دنیایت چیست؟

از همیشه خسته تر و تنها تر و از سراب های دنیایت نا امید ترم

مرا در دریای بیکران رحمت رمضان و آرامشش غرق کن!!

/انتهای متن/