فرانسه ممنوعيت نقاب را ادامه مي دهد

مانويل والس، وزير كشور فرانسه روز دوشنبه اعلام كرد با وجود تنش هايي كه اخيرا بروز كرد فرانسه ممنوعيت نقاب در اماكن عمومي را ادامه مي دهد. چند روز پيش دخالت پليس براي تفحص درباره يك فرد نقاب پوش در مناطق اطراف پاريس كه بيشتر مهاجر نشين هستند تشنج هايي را به وجود آورد. نيكولا ساركوزي رييس جمهور پيشين فرانسه درسال 2010 پوشيدن نقاب در اماكن عمومي را ممنوع اعلام كرد ه بود.

1

سرویس خبر به دخت/

پنج شنبه گذشته، يك نيروي پليس تلاش كرد مردي را كه به همراه همسر نقاب پوش خود در حال عبور از منطقه اي در غرب پاريس بود مورد بازجويي قرار دهد و همين مساله موجب خشم مسلمانان شده و بلافاصله چند صد نفر مركز پليس را در همان منطقه محاصره كرده و برخي به طرف نيروهاي پليس سنگ پرتاب كردند. در ادامه اين تشنج ها بود كه يك ساختمان نيز به آتش كشيده شد و آشوب ها براي چند ساعت ديگر ادامه پيدا كرد. پليس سرانجام اقدام به بازداشت شش نفر دراين رابطه كرد.

وزير كشور فرانسه دراين رابطه به راديو «آر. تي. ال» گفت: «پليس به بهترين وجهي به وظيفه اش عمل كرد». وي در اين باره افزود: «قانوني كه پوشيدن نقاب را ممنوع مي كند به نفع زنان است. اين قانون با چيزهايي مخالفت مي كند كه برخلاف ارزش ها و سنت هاي ماست و بايد در همه جا اجرا شود».

روز دوشنبه منطقه ياد شده كه در آن حدود 30 هزار نفر زندگي مي كنند آرام بود و ماشين هاي سوخته از خيابان ها جمع آوري شد. گفته مي شود بسياري از مشاهير و از جمله بازيكنان فوتبال فرانسه مثل نيكولا انيلكا در اين منطقه زندگي مي كنند. با اين حال روز دوشنبه پليس دو نفر ديگر را بازداشت كرد كه از بالاي پشت بام ها ترقه به سوي پليس پرتاب كرده بودند. قرار است افراد بازداشت شده به زودي دردادگاه حاضر شوند.

درحالي كه والس از عملكرد دولت براي كنترل سريع اوضاع دفاع مي كند، سياستمداران مخالف او را متهم مي كنند كه با اين حرف ها مي خواهد از حجم خشونت هايي كه در سه شهرك نزديك به هم براي يك مدت كوتاه به وجود آمد بكاهد.

فرانسوا اولاند، رييس جمهور فرانسه در ارتباط باحوادث اخير گفت بايد با شهرك هاي اطراف نيز همان طور برخورد شود كه گويي بخشي از فرانسه است. درعين حال  دولت اولاند به اين متهم است كه در جذب مسلمانان در جامعه فرانسه ناكام  بوده است.

جان فرانسوا كوب رييس اتحاد براي يك جنبش مردمي ميانه رو دست راستي مي گويد: «يك حقيقتي دارد اينجا انكار مي شود… و آن اينكه خشونت ها  درحال گسترش است»‌.

فرانسه كشوري است كه در آن بيشترين تعداد مسلمانان اروپا زندگي مي كنند و جمعيت شان به حدود 5 ميليون نفر مي رسد. مطابق آمارهاي وزارت كشور فرانسه حدود 400 تا 2000 زن دراين كشور هستند كه نقاب مي پوشند و به اين خاطر تاكنون جريمه هم شده اند.

آشوب هايي كه هفته گذشته بروز كرد درواقع نخستين حادثه از اين نوع بود كه به خاطر ممنوعيت پوشش نقاب بروز مي كند. البته از زمان روي كار آمدن اولاند در فرانسه اين كشور بازهم شاهد آشوب هايي بوده است كه در يك مورد در شهر اميان به مدت دو روز استمرار داشت. تحليل گران براين باورند كه عوامل بروز اين خشونت ها بيشتر به عوامل اقتصادي و اجتماعي برمي گردد. عواملي مثل افزايش روند بيكاري دربين جوانان زيرا مطابق آمارها، از بين چهار جوان فرانسوي يك نفرشان بيكار است و اين ميزان در شهرك هاي اطراف بسيار بيشتر است. برخي نيز مي گويند علت اين تشديد خشونت ها بسيار پيچيده تر از اين ها بوده و به برنامه دولت براي نوسازي شهرك هاي اطراف برمي گردد.

منبع: شفقنا به نقل از رويترز/ انتهای متن/