هماهنگی در خانه: زن یا مرد ؟

ازدواج نوعی استخدام است. همه ما که زحمت کشیدیم و درس خواندیم، دنبال کار می گردیم تا استخدام شویم و خودمان را نشان دهیم. در این جا هماهنگی باید از طرف زن با مرد باشد یا برعکس؟ دکتر غفرانی به این سوال جواب می دهد.

2

 سرویس ما و زندگی به دخت، فرزانه حکمت/

خیلی آدمها بیکارند، دنبال کارند تا خودشان را شکوفا کنند، خودشان را ابراز کنند. در واقع همه ما دنبال استخدامیم.

از آن طرف کارفرماها هم دنبال استخدام هستند، برای این کار آگهی می دهند.

در قضیه ازدواج، خواستگاری یک نوع آگهی استخدام است.

وقتی یک آگهی منتشر می شود، چه کسی مراجعه می کند؟ هر کسی که دنبال کار است. اما کارفرما میان آنها گزینش می کند. برای این منظور با افراد مصاحبه می کند. کسی  که گزینش شد و به استخدام درآمد، از این استخدام راضی است.

طبیعتا از فردای روزی که استخدام شد، اجازه تأخیر و غیبت ندارد. تا کی ؟ تا وقتی در استخدام است. و اصلا هم این استخدام را مایه خفت نمی داند.

ازدواج یک نوع استخدام است. نوعی شرکت و مشارکت است. دختری که ازدواج می کند، خود را در خدمت یک خانواده قرار داده است. پس حق طلاق و قهر را ندارد. البته همان طور که کارفرما می تواند وقتی از کار کسی راضی نیست، عذر او را بخواهد، مرد هم حق طلاق دارد. اما زنی که پذیرفت شریک زندگی یک مرد باشد، نباید در میانه کار رها کند و برود. مثل این است که جراح در وسط کار جراحی بخواهد کار را نیمه تمام بگذارد و برود.

حضور با زن است

در یک فیلم سینمایی که ساخته می شود، یک کارگردان هست و یک تعداد بازیگر. در یک بازی فوتبال مربی هست و بازیکنان. کدام یک مهم ترند؟ کارگردان و مربی که “حضور” دارد بی اینکه ظهور داشته باشد. کدام در صحنه “ظهور” دارند؟ بازیگر و بازیکن. یعنی آنکه نقش کارگردانی و اداره را دارد، “حضور” دارد نه “ظهور”.

 در خانواده “حضور” با زن است و “ظهور” با مرد. این است که گفته اند که اگر مرد در کنار همسرش باشد، ثوابش بیشتر از اعتکاف در مسجد النبی در مدینه است و زن اگر در این حال به شوهرش خدمتی کند، حتی در حد یک لیوان آب که به او بدهد، ثوابش از یک سال عبادت بیشتر است. نقش زنان در همه اموری که مردان متولی آنند، بسیار زیاد است؛ چه مثبت و چه منفی. ما در زیارت عاشورا به کسانی که لجام و نعل اسبِ کُشندگان  حسین(ع) را فراهم کردند، لعنت می کنیم. چرا؟ چون آنها هم نقش داشتند.

سهم مثبت زنان خیلی مهم است و ازدواج زمینه این نقش آفرینی را فراهم می کند . اگر دختران اهمیت  این نقش مثبت را بفهمند، خودشان دنبالش می روند. وقتی هم در آن واقع شدند، یعنی ازدواج کردند،  قدرش را می دانند و دنبال به هم زدنش نیستند، استعفا نمی دهند، یعنی طلاق برای زن معنا ندارد.

 البته اگر مرد سلب صلاحیت شد، دادگاه  صالح، حکم طلاق می دهد.

هماهنگی مهم است

ببینید اصولا ما همه جا و همه وقت دنبال هماهنگ کردن خودمان هستیم با یک چیز دیگر. مثلا ما با ساعت، با برنامه، با صف، با نفر جلویی و … خودمان را هماهنگ می کنیم. وقتی کسی استخدام شد، چگونه هماهنگی صورت می گیرد؟ مستخدم با کارفرما هماهنگ می شود. قانون را او می گذارد و کسی که استخدام شده، قبول و رعایت می کند.

در خانواده این زن است که باید با مرد هماهنگ باشد.

امروزه می بینیم که دختران و زنان ما هر نوع بداخلاقی و ناهنجاری را در هر محیط اجتماعی مثل محل تحصیل و کار و خیابان و … تحمل می کنند، اما همین را در خانه تحمل نمی کنند. مهم است که وجهه ظاهری و رفتاری خیلی خوبی را در هر محیط اجتماعی از خودشان نشان بدهند تا به اصطلاح پرستیژشان حفظ شود، اما در محیط خانه اصلا به داشتن این وجهه خوب و تحمل و سازگاری برای کسب پرستیژ فکر نمی کنند و از هر مسأله کوچکی هم ناراحت می شوند. در همه جا خودشان را هماهنگ و سازگار با شرایط و مقتضیات می کنند، حتی اگر این شرایط و مقتضیات را قبول نداشته باشند، ولی در خانه نه. در حالی که بدون هماهنگ شدن زن با مرد اصلا خانواده پا نمی گیرد. این یکطرفه بودن جریان هماهنگی برای دختران و زنان در همه جا هست، اما زیر سؤال نیست، تنها در خانه زیر سؤال است. آراستگی خانم در همه جا هست و برای همه، جز برای شوهر و در محیط خانه. کار با اخلاص در همه جا از سوی خانم ها دیده می شود، جز در خانه. دائما وسوسه هایی از این دست هست که اگر شوهرت تو و کار تو را در نظر نداشته باشد، پس تو را دوست ندارد.

واقعا این وسوسه ها قابل اعتناست؟

ادامه دارد…