درگیری با پلیس به دلیل بازرسی بدنی یک زن

اقدام پلیس فرانسه در بازرسی از یک زن محجه مسلمان برای کسب هویت وی موجب خشم همسر این زن شده و به درگیری با نیروهای پلیس و دستگیری وی انجامید.

0

سرویس خبر به دخت/

بازرسی یک زن محجبه مسلمان توسط پلیس فرانسه به درگیری پلیس و معترضان در حومه شهر پاریس منجر شد.

روز گذشته حاشیه پاریس شاهد درگیری بین معترضان مسلمان و پلیس فرانسه بود.

اقدام پلیس فرانسه در بازرسی از یک زن محجه مسلمان برای کسب هویت وی موجب خشم همسر این زن شده و به درگیری با نیروهای پلیس و دستگیری وی انجامید.

در پی این حادثه امروز 250 تن از مردم در اعتراض به اقدام پلیس فرانسه در منطقه مسلمان نشین تراپاس مقابل مقر پلیس تجمع کرده و خواستار آزادی این مرد مسلمان شدند که این امر موجب درگیری بین نیروهای پلیس و معترضین شد.

در جریان این درگیری معترضان با سنگ و اشیاء دیگر به مقر پلیس حمله ور شدند.

بنا بر این گزارش 6 نفر در جریان این درگیری ها توسط پلیس دستگیر شده اند.

 مشرق/انتهای متن/