نمايشگاه تی شرت

در ماه های گذشته شاهد نمايشگاه تی شرت در خانه هنر مندان بوديم.طرح های و نقوش ايرانی بر سينه تی شرت ها گويای استعداد جوانان در اين زمينه بود.

0
سرویس خبر به دخت؛ كوثر توسلی/
 بيشتر طرح ها ابداعي وجديد بودند.طرح منتخب جشنواره،تصويري بود از صفحات دفتر مشق كلاس اول دبستان كه براي بيشتر بازديد كنندگان ياد آور خاطرات شيرين كودكي بود.
/انتهای متن/