مراسم سوگند مراکز مشاوره ازدواج مردادماه برگزار می‌شود

مدیر دفتر تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان از برگزاری مراسم سوگند اولین گروه مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده در مردادماه خبر داد.

0

سرویس خبر به دخت/

مسعود امینی گفت: مراسم تحلیف و سوگند اولین گروه مشاوران ازدواج و تحکیم خانواده طبق وعده داده شده در مرداد ماه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: معاونت فرهنگی تربیتی وزارت ورزش و جوانان آمادگی برگزاری این مراسم را دارد و ان شاءالله در موعد مقرر این مراسم برگزار می‌شود.

معاون وزیر جوانان خاطرنشان کرد: همچنین مراحل بررسی اولین گروه مشاوران ازدواج این هفته نهایی می‌شود.

مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده از این پس باید با داشتن مجوز به کار خود ادامه دهند و در غیر این صورت توسط مراکز انتظامی تحت پیگیری قرار می‌گیرند.

امینی گفت: استان تهران بیشترین آمار ثبت نام‌ها و استان هرمزگان کمترین تقاضا برای دریافت مجوز مراکز مشاوره ازدواج را داشته‌اند و سیستان و بلوچستان نیز تا کنون ثبت نامی را انجام نداده است.

وی تصریح کرد: مراکز مشاوره ازدواج به صورت دوره‌ای مورد ارزیابی و نظارت قرار می‌گیرند و در صورت عدم رعایت حقوق مراجعان و یا تخلف از آیین نامه با آنان برخورد می‌شود که این اخطارها شامل اخطار کتبی با درج در پرونده مرکز، تعلیق فعالیت برای 3سال و لغو دائم مجوز است.

منبع : فارس/ انتهای متن/