تعرض جنسی در آسانسور کنگره آمریکا

پليس ساختمان کاپيتول يعني محل استقرار کنگره آمريکا در تازه ترين خبر رسواکننده فاش کرده که يک زن آمريکايي ماه گذشته در اين ساختمان مورد تجاوز جنسي قرار گرفته است.

0
 سرویس خبر به دخت/

 اين حادثه در روز 28 ژوئن (7 تير) در ساعت 5 بعدازظهر روي داده است.

پليس در اين باره افزوده است که مظنونين اين زن قرباني را به زور به داخل آسانسور ساختمان کنگره کشانده بودند و در آنجا به وي تعرض کرده اند.

دادستاني ناحيه اي آن بخش اظهار داشته که پس از وقوع اين حادثه يک مرد مظنون در ارتباط با اين حادثه بازداشت شده است اما هنوز پرونده اتهاماتي عليه وي گشوده نشده است.

اين حادثه در حالي روي مي دهد که آمار تجاوزات جنسي در کشور آمريکا بخصوص در بخش هاي نظامي آن کشور بشدت افزايش يافته است.

/انتهای متن/