زن پشت پرده سیاست ضد سوری لندن

یک روزنامه انگلیسی از نقش داشتن همسر نخست وزیر این کشور در سیاست های تند ضدسوری لندن خبر داد.

0

سرویس خبر به دخت/


روزنامه تایمز نوشت همسر “دیوید کامرون” وی را برای اعمال سیاست های شدید علیه سوریه تحت فشار گذاشته است. بر این اساس “سامانتا براون” عامل اصلی مواضع تند لندن علیه سوریه پس از آغاز درگیری های داخلی این کشور بوده است.

همسر کامرون به ویژه پس از سفر خود به منطقه به عنوان نماینده یک سازمان خیریه خواستار اعمال این سیاست ها علیه دمشق شده است.

همسر نخست وزیر انگلیس علت این رویکرد را وجود بحران انسانی در سوریه عنوان کرده است. این در حالی است که انگلیس و فرانسه با حمایت از شورشیان مسلح سوریه و اعمال تحریم های شدید علیه دمشق، به بحران موجود در این کشور دامن زده اند.

منبع : مشرق/ انتهای متن/