كودك نماز خوان،عكس برتر روتيرز

رویترز، عکسی از یک کودک در حال تقلید نمازخواندن در مسجدی در شهر استراسبورگ فرانسه را به عنوان بهترین عکس تولیدی خود انتخاب کرد.

0

سرویس خبر به دخت/

این عکس روز چهارشنبه گذشته، نخستین روز ماه رمضان در فرانسه، گرفته شده بود.

این عکس، به طور گسترده ای از سوی کاربران شبکه های اجتماعی بازنشر شده بود.

رویترز روزانه ۴۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار کلمه خبر و گزارش خبری و به طور میانگین ۱۰۰۰ عدد عکس در روز تولید می کند و هر روز از میان عکس های تولیدی، بهترین را انتخاب می کند.

منبع: عصر ایران/ انتهای متن/