شیوع طلاق موجب ترس از ازدواج در بین جوانان شده است

نتایج پژوهش انجام شده در وزارت ورزش و جوانان حاکی از آن است که حدود دو سوم از دانشجویانی که در این پژوهش حضور داشتند، شیوع طلاق در زوج‏ها را موجب ترس از ازدواج دانسته‌اند.

0

سرویس خبر به دخت/

وزارت ورزش و جوانان در پژوهشی با هدف بررسی تأثیرات ارتباطات پیش از ازدواج بر سن ازدواج، در فاز اول 2 هزار و 31 دانشجوی 18 تا 40 ساله از 7 دانشگاه دولتی و آزاد در تهران را مورد مطالعه قرار داد.

در فاز دوم پیمایش نیز 92 نفر از زنان و مردان 18 تا 40 ساله با تحصیلات دانشگاهی که به دو شعبه دادگاه خانواده در تهران جهت درخواست طلاق مراجعه کرده بودند به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند.

نتایج پژوهش انجام شده نشان داد که یکی از شرایط مهم که در اثرگذاری ارتباطات پیش از ازدواج بر سن ازدواج مهم است تعداد ‏این معاشرت‏ها است به‏طوری که پیمایش نشان داد تعداد ارتباطات با جنس مخالف اثرات مهمی در تأخیر ازدواج خواهد داشت.‏

این یافته توسط مطالعه کیفی نیز تأیید شد و دلایل منتسب شده به‏این نوع تأثیرات عبارتند از ‏ایجاد وسواس و سخت‌گیری در انتخاب همسر به‌علت تنوع تجربیات و بالا رفتن توقع در معیارهای همسر گزینی، ‏ایجاد حس بدبینی به جنس مخالف و بی اعتمادی.

یکی از دلایل بدبینی و شک و تردید به صلاحیت افراد برای همسر شدن و یا پدر یا مادر شدن ‏این است که کسانی که در ارتباطات دوستی وارد می‏شوند اغلب ممکن است شامل کسانی باشند که  تعهدات کم به روابط داشته و یا پایبندی کم به اخلاقیات دارند و‏این نگاه بدبینانه و کاذب در پسران نسبت به دختران و برعکس‏ ایجاد می‏شود.

به‏طوری که حتی برخی از جوانان ممکن است تمایل به ازدواج نداشته باشند. هر چند که برخی افراد چنین معاشرت‏هایی را در صورتی که دارای شرایط خاصی باشند موجب ‏ایجاد شناخت و آگاهی از جنس مخالف دانسته که منجر به انتخاب بهتر همسر‏ آینده دانستند.

‏این شرایط شامل نداشتن رابطه‏های متعدد و پیشرونده و آگاهی دادن خانواده‏ها از ارتباطات و هدفمند بودن ارتباطات است. ولی بخش مهمی از معاشرت‏های قبل از ازدواج ممکن است شرایط فوق را نداشته باشند. بخش پیمایش مطالعه نشان داد که حدود 24،1 درصد دانشجویان در یک رابطه با جنس مخالف در زمان مطالعه بودند که 12،3 درصد بدون قصد ازدواج و 11،8 درصد با قصد ازدواج بوده است.

رابطه شیوع طلاق با کاهش میل به ازدواج در جوانان 

بر اساس این گزارش، در کل تأثیرات تحولات خانواده و روندهای موجود و ازهم گسیختگی خانواده‏ها و طلاق بر تصمیم به ازدواج در بین جوان‌ها و سخت‌گیری در انتخاب همسر نیز نباید نادیده گرفته شود.

حدود دو سوم دانشجویان، شیوع طلاق در زوج‏ها را موجب ترس از ازدواج دانسته‌اند. در تأیید ‏این یافته، در یکی از دلایلی که جوانان به‌خصوص پسران روابط قبل از ازدواج را جایگزین ازدواج کرده‌اند، قدرت اعمال تنوع و تعویض رابطه بدون تحمل مشکلات مربوط به طلاق و تعهدات مربوط به زندگی مشترک است.

نقش حفاظتی اعتقادات مذهبی در مقابل تاخیر در سن ازدواج

اهمیت اعتقادات مذهبی، هم در پیمایش و هم در مطالعه کیفی در زمان ازدواج نشان داده شد و یکی از علل آن، نبود روابط پیشرفته قبل از ازدواج در افراد مذهبی و فشار و اهمیت خانواده آن ها برای ازدواج به موقع جوانان است.

نتایج مطالعه حاضر و سایر مطالعات در خصوص ارتباطات قبل از ازدواج مؤید ‏این یافته است و افراد مذهبی به‏طور معنی‌داری کمتر درگیر ‏این معاشرت‏ها می‌شوند، به‌خصوص که در دین اسلام، هرگونه معاشرت نزدیک و صمیمی با جنس مخالف در خارج از چارچوب شرعی و ازدواج گناه محسوب می‏شود.

منبع : فارس/ انتهای متن/