نگرانی سازمان ملل برای زنان مصری

دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه شنبه از خشونت های جنسی بر ضد زنان مصری که در تظاهرات شرکت دارند، ابراز نگرانی کرد.

0

سرویس خبر به دخت/

«بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل روز سه شنبه در کنفرانس خبری در ریکیاویک گفت:«امیدوارم با پیدا شدن یک راهکار صلح آمیز برای بحران کنونی، مردم مصر توجه بیشتری به تظاهرکنندگان زن داشته باشند؛ زیرا ما شاهد موارد متعدد خشونت های جنسی علیه زنان در تظاهرات هستیم.»

بان کی مون افزود:«تا کنون فکر می کردم اوضاع به شیوه صلح آمیز حل شود، اما متاسفانه قربانیانی بویژه در میان زنانی که کشته و یا زخمی می شوند، وجود دارد.»

منبع:مشرق/ انتهای متن/