نحوه اجرایی شدن لایحه پیشگیری از طلاق هفته آینده بررسی می‌شود

دبیرستاد ملی زن و خانواده گفت: کارگروه تشکیل کمیته پیشگیری از طلاق موظف شد که پیش نویس اين کمیته را تدوین کنند و نحوه اجرایی شدن آن مورد توافق قرار گیرد.

0

سرویس خبر به دخت/

فریبا حاجی علی گفت: طبق مصوبه برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده، مرکز امور زنان و خانواده موظف شد بر تشکیل کمیته پیشگیری از طلاق نظارت داشته باشد و سازوکارهای اجرایی شدن آن را پیش بینی کند.

وی ادامه داد: بعد از اینکه این برنامه به دستگاه‌ها ابلاغ شد هم اکنون دستگاه‌ها باید هرکدام وارد عمل شوند، از جمله مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز وظایفی را که برای آن تعریف شده است باید دنبال و اجرایی کند.

دبیر ستاد ملی زن و خانواده ادامه داد: خیلی از دستگاه‌ها در حوزه زنان و خانواده مکلف شدند تا برنامه‌هایی را طبق برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده انجام دهند که یکی از این اقدامات تشکیل کمیته پیشگیری از طلاق بود که مرکز زنان موظف شد این کار را پیگیری کند.

حاجی علی تصریح کرد: بنابراین با دستگاه‌هایی که مرتبط هستند وارد مذاکره شدیم واز مراکزی که بودجه و اعتبارات برای آن ها دیده شده است دعوت شد تا از تجربیات آن ها استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: کار گروه تشکیل کمیته پیشگیری از طلاق موظف شد که پیش نویس کمیته پیشگیری از طلاق را تدوین کنند و در کار گروه بررسی شود و نحوه اجرایی شدن آن دوباره مورد توافق قرار گیرد.

دبیر ستاد ملی زن و خانواده افزود:این طرح با همکاری مرکز امور زنان، وزارت دادگستری ، قوه قضائیه و مراکزی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی سررشته‌ای دارند اجرا می‌شود.

حاجی علی تصریح کرد: در صدد هستیم که هفته آینده پیش‌نویس آن در کار گروه بررسی شود و اگر مواردی وجود دارد که نیاز به اصلاح دارد آن موارد را انجام دهیم.

منبع:فارس/ انتهای متن/