زن ۵۴ ساله ترکیه ای پس از ۳۲ سال مادر شد

0

سرویس خبر به دخت/

 “حکیمه گونر” اهل سامسون ترکیه است. وی که حسرت مادر شدن را داشت، ۳۲ سال است که همه بیمارستانها را زیر پا گذارده است.
وی قبلا دوبار حامله شده، اما در هر دو مورد نیز کودک خود را سقط نموده بود.
خانواده گونر سپس با مراجعه به پزشک، برای ۴ بار روش لقاح مصنوعی را امتحان کرده بودند، اما حکیمه در هیچکدام از اینها موفق به بارداری نشده بود.
اما حکیمه گونر چنان در آرزوی مادر شدن بود که هیچکدام از اینها او را از تلاش در راه رسیدن به این آرزو باز نداشت.
گونر که دیگر ۵۴ ساله شده بود، ۹ ماه قبل باز هم برای باردار شدن روش لقاح مصنوعی را امتحان کرد.
گونر که این بار موفق شده بود، ۹ ماه بعد با گرفتن فرزند خود در آغوشش که کاملا هم سالم و سرحال بود، از شادی در پوست خود نمی گنجید.
حکیمه نام “هلال نور” را برای دختر خود برگزید.
منبع: تی آر تی/انتهای متن/