دیدار پدر و مادر در چین اجباری شد.

کسانی که به عیادت نروند به زندان می روند!

0

سرویس خبر به دخت/

 درجمهوری خلق چین، که سیاست تک فرزندی در آن به اجرا درمی آید، دیدار پدر و مادر طی تصویب قانونی اجباری شد.
جمعیت سالمند در چین که پرجمعیت ترین کشور دنیاست، تحت تاثیر سیاست تک فرزندی افزایش میابد.
انتظار میرود، شمار چینی های سالمند که در سال ۲۰۱۰، ۱۷۸ میلیون نفر اعلام گردید، در سال ۲۰۳۰ دو برابر افزایش یابد.
بر اساس قانونی که به تازگی در این کشور به اجرا درآمده است، عیادت و دلجویی از والدین سالمند و مساعدت مالی به آنان اجباری شده است.
بر اساس این قانون کسانی که به عیادت پدر و مادر سالمند خود نرفته و به آنها کمک مالی نکند، به پرداخت جریمه حتی زندان محکوم خواهد شد.
منبع:شفقنا / انتهای متن/