عربستان جسدهای شهیدان انقلاب را مثله میکند

وحشی گری نظام دولتی آل سعود به آن جا رسیده است که حتی جسدهای بی جان شهدای انقلاب در الشرقیه را نیز در معرض شکنجه های ضد بشری قرار می دهد.

0

سرویس خبر به دخت/

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از پایگاه المراه الجزیره، گروهی از فعالان حقوق بشر و انقلاب اقدام به انتشار تصاویری از جسد مثله شده رهبر همبستگی عدالت و آزادی « شهید مرسی علی الربح» کردند، تصاویر مذکور که هر بیننده ای را به وحشت می اندازد نشان می دهد که شهدای انقلاب در آخرین لحظات زندگی خود با وحشی گری و بی وجدانی تمام شکنجه می شدند.
شهدایی از قبیل « خالد عبدالکریم اللباد» و دو تن از خویشان وی که در نوامبر 2012 ترور شد، « عصام ابوعبدالله » و « عبدالله اللاجامی» در لحظات اخیر خود و حتی بعد از جان دادن مورد شکنجه های وحشتناکی از قبیل سوزاندن و ایجاد جراحت های عمیق بر روی چهره و سایر اعضای بدن و همچنین مثله کردن قرار گرفتند.
در بسیاری از موارد می توان آثار برش های عمیق بر روی پاها و دست های شهدا را مشاهده کرد ، همچنین جسدهای آنان بدون اجازه و اطلاع خانواده ها مورد تشریح قرارگرفته است،  به طوری که شکم ها و سینه های آنان دوخته و جمجمه هایشان شکافته می شد، نمونه این نوع شکنجه را می توان بر روی جسد شهید مرسی 38 ساله مشاهده کرد که ابتدای هفته گذشته به شهادت رسید.
ناظران حقوق بشر بر این عقیده اند که این نوع رفتارها از جمله سیاست های ثابتی است که نظام آل سعود سال هاست آن را در پیش گرفته است و می توان نمونه های مشابه آن را در انقلاب الشرقیه در سال 1979 نیز مشاهده نمود.
لازم به ذکر است که از نوامبر سال 2011  تاکنون 17 نفر در عربستان شهید شدند که جسدهای آنان به شکل وحشتناکی مثله شده و مورد تشریح قرار گرفته است، در حالی که در مورد دلایل تشریح هیچ نوعی توضیحی به خانواده های آنان داده نمی شد.
/انتهای متن/