نیاز تهران به 600 مرکز مشاوره ازدواج

مدیرکل دفتربرنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: شهر12 میلیون نفری تهران نیاز به 600 مرکز مشاوره دارد که امیدواریم حداقل 300 مرکز مشاوره ازدواج طی چند سال آینده در تهران ایجاد شود و تلاش ما اینست که در تمام استانها مراکز مشاوره ازدواج به نسبت نیاز جوانان و خانواده‌ها داشته باشیم.

1

سرویس خبر به دخت/
مسعود امینی  با تاکید برنیاز کشور به مراکز مشاوره ازدواج در سطح وسیع، افزود: براساس آمار سازمان جهانی بهداشت، میانگین تعداد روان‌شناسان به ازای هر صد هزار نفر جمعیت در سال 2008 در کشورهای مختلف 15 نفر بوده است و در ایران این میزان بسیار کمتر است و ما به ازای هر20 هزار نفر حداقل نیاز به یک مرکز مشاور داریم.
تهران نیاز به 600 مرکز مشاوره دارد
مدیرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان اظهارکرد: از تمام مدیران استانی درخواست کرده‌ایم به مراکز علمی و دانشگاهی و همچنین اندیشمندان و روانشناسان کشور فراخوان داده شود تا از طریق سامانه الکترونیکی صدور مجوز مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده اقدام به ثبت نام و ایجاد مرکز مشاوره ازدواج نمایند.
استان تهران بیشترین و استان هرمزگان کمترین مورد ثبت‌نام مراکز مشاوره ازدواج
امینی در مورد بیشترین و کمترین آمار ثبت نام‌ها در سامانه الکترونیکی صدور مجوز مراکز مشاوره ازدواج اظهار کرد: استان تهران با 458 مورد ثبت نام بیشترین و در ادامه استان اصفهان 117، خراسان رضوی 88 نفرو آذربایجان شرقی 65 مورد قرار دارند و کمترین میزان ثبت‌نام استانی هم متعلق به استانهای خراسان شمالی، بوشهر، ایلام و کردستان با 2 مورد و استان هرمزگان با یک مورد است، ضمن اینکه استان سیستان و بلوچستان تاکنون ثبت نامی نداشته است.
وی با تأکید بر اینکه تمام تلاش ما اینست که مشاوره ازدواج در مراکز به صورت علمی و مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی باشد، افزود: کادر تخصصی در این مراکز شامل متخصص راهنمایی و مشاوره، متخصص در امور حقوقی ، متخصص روان شناسی بالینی، متخصص روان شناسی با کلیه گرایشها، متخصص روان سنجی، متخصص و مجرب مسائل دینی و امور مذهبی و متخصص مشاوره خانواده است.
مراکز مشاوره متخلف تا 3 سال تعلیق فعالیت و یا لغو دائم مجوز می‌شوند
مدیرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان در پایان با بیان اینکه نظارت بر مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود، یادآورشد: در صورت عدم رعایت حقوق شهروندی و یا تخلف از آیین نامه و شکایات افراد از مراکز مشاوره با آنان برخورد می‌شود که این اخطارها شامل اخطار کتبی با درج در پرونده مرکز، عدم تمدید اعتبار مجوز برای یک یا دو سال، تعلیق فعالیت به مدت سه سال و لغو دائم مجوز است.
منبع: ایسنا