حجاب در تابستان آب مي رود؟!

وقتي از افرادی که لباس و یا مانتویی معيوب را پوشيده اند مي پرسم که چرا این اشکال در دوخت و یا برش و … لباس شان هست ، مي گويند از ابتداي خريد این طوری بوده.اصلا بيشتر مانتوها این طوری هستند!

0

سرویس اجتماعی به دخت؛ کاظمی/

چند روز پیش برای انجام کاری از میدان هفت تیر رد می شدم . ویترین یک مغازه مانتو فروشی توجهم را جلب کرد. برای دیدن مانتو به داخل مغازه رفتم.

مانتو مورد نظر در طبقه دوم مغازه بود. این هم بالاخره شگردیست برای اینکه مشتری به داخل مغازه آمده و دوری بزند تا  در نهایت شاید خریدی بکند.

مانتوهای طبقه پایین را به دقت نگاه و چند تایی را پرو کردم . با کمال تعجب دیدم تعدادی از مانتوها قد آستین شان سه ربع بود و جالب تر اینکه انتهای آستین گشاد و بعضا در کنار آن چاکی تعبیه شده بود. چند بار آستین مانتو را با دقت زیر و رو کردم دیدم نه، درست می بینم قد آستین مانتو کمی پاین تر از آرنج است .

از دختر خانمی پرسیدم: نظرت راجع به این مانتو و قد آستین آن چیست؟ گفت: خب کوتاهه! ولی وقتي از فروشنده مي پرسم: چرا قد آستین مانتو کوتاهه ؟ مي گويد که این مانتوی تابستونیه دیگه خانم!!

آیا حدود حجاب یک خانم  در تابستان و زمستان فرق می کند؟یعنی در تابستان که هوا گرم می شود حدود  حجاب کمتر و در سرماي زمستان بیشتر می شود؟ يعني حجاب در تابستان ها آب مي رود؟

به نظرم کنترل و رعایت قد و اندازه مانتوها باید وظیفه وجدانی هر تولید کننده و  فروشنده ای باشد و توقع نداشته باشیم كه ارگان خاصی  دایم در حال نظارت و كنترل مانتو فروشی ها باشد که آیا حدود حجاب را درتولیدات خود رعایت کرده اند یا نه؟

همه ما اعم ازطراح، توليدكننده ، فروشنده و یا خریدار در  مقابل انتخاب مان مسئولیم.

اگر کسی پس از خريد لباس شخصا آن را کوتاه و یا بلند کند،سليقه  خودش را اعمال مي كند.ولی وقتي  از افرادی که لباس و یا مانتویی معيوب را پوشيده اند، مي پرسم  که چرا این اشکال در دوخت و یا برش و … لباس شان هست ، مي گويند از ابتداي خريد این طوری بوده.اصلا بيشتر مانتوها این طوری هستند!

به هر حال ما برای جنسی که تولید می کنیم و خدماتی که می دهیم، در مقابل خدا مسئول و پاسخگو هستیم. دنبال مقصر نمی گردم. فقط آرزو می کنم تولیدات پوشاک ما در سطح کشور با بالاترین کیفیت و به شکلی زیبا و شکیل ودر خور شان جامعه مسلمان عرضه شود ؛ آرزویی که جز با مشارکت مسئولانه همه عوامل از طراح و تولید کننده تا خریدار عملی نمی شود.

/انتهای متن/