كانال های ماهواره‌ای از عوامل دخیل در بروز اعتیاد در زنان

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه گفت: پیشگیری از اعتیاد به صورت علمی تر باید انجام شود.

0

سرویس خبر به دخت/

علی عیسی زادگان با بیان این مطلب، افزود: اقداماتی که در حال حاضر برای پیشگیری از اعتیاد در جامعه انجام می‌گیرد مانند مسکن برای درد است و فقط می شود به صورت آنی و مقطعی از آن نتیجه گرفت.

این روانشناس و کارشناس علوم تربیتی ادامه داد: بهترین زمان آموزش و آگاه سازی در مدارس است؛ زیرا اگر آگاه سازی در این برهه سنی انجام بگیرد نتایج آن به صورت عمیق تر ملموس خواهد بود.

وی با تاکید بر انجام اقدامات پیشگیرانه به صورت علمی، اضافه کرد: اول باید به دنبال متغیرهای واسطه مند دخیل در امر اعتیاد باشیم.

عیسی زادگان تصریح کرد: اگر افرادی که در مرداب اعتیاد به دام می افتند شخصیت شناسی شوند، می توان به عوامل روحی و شخصیتی دخیل در این امر پی برد.

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه با اشاره به اینکه متاسفانه شاهد یک نوع غفلت اجتماعی نسبت به زنان هستیم، تصریح کرد: در جامعه ما پس از جا باز کردن پدیده‌ای و بروز مشکل، به فکر انجام چاره می افتیم به طور مثال پس از اینکه ماهواره‌ها در خانواده‌های ایرانی جا باز کردند به فکر هشدارها و پیامدهای استفاده از آن هستیم.

عیسی زادگان ماهواره را نیز یکی از عوامل دخیل در بروز اعتیاد در زنان عنوان کرد و گفت: بی بند وباری هایی که در برنامه‌های ماهواره‌ای پخش می‌شود، موجب افزایش ارتباطات غیرمجاز و در نهایت اعتیاد زنان می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه اضافه کرد: اعتیاد در میان بانوان تبعات بسیار سنگین تری از اعتیاد مردان بر جامعه تحمیل می کند.

وی داشتن همسر معتاد را نخستین زمینه برای اعتیاد زنان دانست و گفت: شوهران معتاد به خاطر مصرف راحت تر مواد مخدر اقدام به معتاد کردن زن و فرزندان خود می‌کنند.

منبع:ايسنا/ انتهای متن/