زنان چینی در افتتاحیه کنوانسیون بین المللی چای

زنان محلی چینی با لباس های سنتی در یک صف برای ادای احترام به اجداد چای کار خود در افتتاحیه کنوانسیون بین المللی چای 2013 در پوئر، چین. این کنوانسیون با هدف ترویج فرهنگ چای در سراسر جهان برگزار می شود.

0

سرویس خبر به دخت/


 

منبع:تازه/ انتهای متن/