سوءاستفاده شورشیان مسلح طرابلس از دختر بچه لبنانی

شورشیان مسلح طرابلس با سوء استفاده از یک دختر بچه، وی را به شلیک رگبار گلوله به سمت علوی‌های جبل محسن وادار می‌کند.

0

سرویس خبر به دخت/

پایگاه العهد لبنان فیلمی را به دست آورده است که در آن یکی از شورشیان مسلح در شمال لبنان سلاحی را به دختر بچه طرابلسی می‌دهد و از وی می‌خواهد تا به سمت جبل محسن منطقه علوی نشین طرابلس شلیک کند.

در این فيلم  مشخص است که دختر بچه می‌پرسد که به کدام سمت شلیک می کند و فرد شورشی می‌گوید که به سمت جبل محسن شلیک می‌کند.

منبع:فارس/ انتهای متن/